برگزاری جلسه بررسی امور حمل و نقل در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز شنبه 26 بهمن ماه 1398، جلسه مسائل مربوط به بررسی تعهدات پیمانکار حمل و نقل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور سرپرست محترم شرکت، پیمانکار حمل و نقل داخل استان (آبادان بار)، معاونت اداری مالی بازرگانی و سایر همکاران ذیربط در محل دفتر مدیریت استان برگزار گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید