آزمایش PH از نمونه تهیه شده از بچ2 پارت اول سم دیازینون گرانول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

کارشناسان آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک نسبت به اندازه گیری PH نمونه تهیه شده از بچ 2 پارت اول سم دیازینون گرانول 10% مجتمع در روز دوشنبه 28 دیماه98 اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید