نمونه برداری از بچ 2 پارت اول سم دیازینون گرانول 10% مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

جهت آنالیز سم دیازینون گرانول ساخته شده، آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک در روز دوشنبه 28 بهمن ماه 98 از بچ 2 پارت اول نمونه برداری بعمل آوردند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید