حمل کود شیمیایی اوره به کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی از حمل 928 تن کود شیمیایی اوره از ابتدای بهمن ماه تا کنون به مقصد انبار کارگزاران تحت پوشش خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید