سهمیه کوداوره شهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد : در ده ماهه سال جاری مقدار 461 تن کود اوره در بین کشاورزان شهرستان سربیشه از طریق کارگزاران تحت پوشش این شهرستان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید