بازدید آقای مهندس علیزاده عضوهیئت مدیره و معاون امور بازرگانی از شعبه اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

جناب مهندس علیزاده عضومحترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سفر خود به استان اردبیل دیدار صمیمانه ای با مدیریت شعبه و کلیه همکاران داشتند و به سوالات همکاران درخصوص روند بهتر کارها پاسخ دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید