به گزارش روابط عمومی استان سمنان:

بازدید مهندس علیزاده، عضومحترم هیات مدیره و معاون اموربازرگانی از استان سمنان

   در تاریخ 97/3/30 جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیات مدیره و معاون امور بازرگانی به اتفاق جناب آقای مهندس افچنگی از استان سمنان و پتانسیل های موجود و ظرفیت ها و قابلیت هایی که می تواند در سطوح مدیریتی در تصمیم سازی و برنامه ریزی سطوح کلان موثر باشد مورد توجه قرار گرفت.

به همین منظور جلسه هماهنگی با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان جناب آقای مهندس میرعماد و معاون محترم توسعه منابع انسانی استانی جناب مهندس صباغی ( مدیر اسبق این شعبه ) و معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی انجام و امید است دستاورد سفر جناب مهندس علیزاده در چشم انداز فعالیت آتی مورد توجه و ره توشه قرار گیرد .

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید