تامین و تخلیه کود شیمیایی اوره در انبار شهید شاملو بهمن ماه 98

تخلیه کود شیمیایی اوره در انبار شهید شاملو بهمن ماه 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از تخلیه الباقی حواله  کود اوره  ارسالی از مرودشت شیراز   درانبار کود شهید شاملو اراک خبر داد. این میزان کود پس از تخلیه بطور کامل ،  اقدام به ارسال و از طریق شبکه گسترده گارگزاران استان مرکزی در بین کشاورزان متقاضی بخش های مختلف کشاورزی براساس سهمیه  توزیع خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید