جلسه ویدئو کنفرانس در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

درتاریخ 27بهمن1398 مدیر و معاون بازرگانی شعبه درجلسه ویدئو کنفرانس که با موضوع گندم و مباحث پیرامون آن که راس ساعت 9صبح در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان فارس با اعضاء ستادگندم با حضور تصویری معاونین مرتبط وزارت متبوع و مجری طرح محوری گندم کشور برگزار گردید ، حضور بهم رسانیدند و استانهای مختلف گزارش اقدامات و مشکلات موجود را بیان و رهنمودهای لازم از مقامات وزارت متبوع دریافت نمودند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید