تقدیر و تشکر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از؛

جناب آقای مهندس رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید