به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

جلسه هم اندیشی با اداره کل امور مالیاتی

جلسه هم اندیشی در روز پنجشنبه مورخه 97/03/24 بااداره کل محترم امور مالیاتی استان بهمراه معاونین و روسای ادارات و  رئیس انجمن صنفی کارگزاران استان در خصوص مرتفع کردن مشکلات مالیاتی کارگزارن توزیع و فروش نهاده های کشاورزی، بالا بودن مبلغ مالیاتی کود های و کالتی و مشکلات پیشرو مالیاتی در عرصه فروشگاه الگویی شرکت در محل دفتر معاونت ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان تشکیل شددر ادامه پیرامون مهم ترین موضوعات مرتبط با جلسه، بحث و تبادل و نظر شد و موارد ذیل مورد تاکید حاضرین در جلسه قرار گرفت:

1-برگزاری دوره های آموزشی توجیهی مسائل مالیاتی برای کارگزاران

2- تنظیم صورتجلسه در قالب فرمت خاص به منظور عدم پرداخت مالیات مجدد از طریق فروشگاه الگویی

3- تنظیم صورتجلسه در قالب فرمت خاص به منظور تخفیف ویژه در فروش وکالتی نهاده دهای کشاورزری

4- معافیت کارگزاران از پرداخت مالیات براساس ماده169 مکرر بعنوان حلقه آخر زنجیره توزیع

5- در اختیار گذاشتن کتب و جزوات مربوط به مسائل مالیاتی

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید