به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

مناقصه نوبت دوم واگذاری حمل نهاده های کشاورزی از منطقه مغان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مناقصه نوبت دوم واگذاری حمل نهاده های کشاورزی از منطقه مغان با حضور سرکارخانم فیضی دبیرکمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی روز پنج شنبه 24 خرداد ماه سالجاری دراستان اردبیل برگزارگردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید