توزیع کود پتاسه شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 261 تن کود پتاسه در ده ماهه سال جاری در شهرستان قاین خبر داد.

وی افزود : این کودها توسط کارگزاران قاین در بین کشاورزان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید