توزیع 185تن کود سوپرفسفات از طریق تعاونی در قائمشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 185تن کود کشاورزی از نوع  سوپرفسفات تریپل در شهرستان قائمشهر در 10 ماهه سال جاری از طریق کارگزاری تعاونی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 5کارگزار توزیع تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان قائمشهر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید