توزیع 2200 تن کود کشاورزی بصورت تعاونی در قائمشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 2200تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان قائمشهر در 10 ماهه سال جاری از طریق شبکه توزیع تعاونی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای پرمصرف تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 8کارگزار توزیع تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان قائمشهر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید