معرفی مسئول انبار گردانی

معرفی مسئول پی گیری فرآیند انبار گردانی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

، حمید هزار جریبی مدیر شرکت با اعلام  این خبر گفت : در جلسه کارکروه تخصصی انبار گردانی که در تاریخ21/11/98 برگزار شد آقای مجید محمدی، رئیس اداری و مالی شرکت  بعنوان مسئول پی گیری فرآیند انبارگردانی معرفی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید