جلسه انبار گردانی

جلسه کارگروه تخصصی انبار گردانی شرکت در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه انبار گردانی   در روز یکشنبه مورخ21/11/98 در محل دفتر مدیریت این شرکت برگزار شد در ادامه مدیر شرکت ضمن خوش آمدگوئی به اعضای حاضر  در جلسه در ارتباط  موضوع انبارگردانی مطالبی را بیان نمودند: که با عنایت به برنامه ریزی انجام شده جهت شروع عملیات انبار گردانی سال مالی منتهی به  اسفندسال 98،حداقل باید یک بار در سال انجام و جهت شمارش دقیق موجودی نهاده های کشاورزی بر اساس  استاندارد ها که می بایست مورد تائید حساس مسقل و بازرس قانونی شرکت قرار گیرد وی هدف از انبار گردانی را شمارش موجود ی اقلام کالا به منظور ایجاد طمینان از وجود کمی و کیفی و کنترل کالا ها است بدین منظور قواعدی در حین انبار گردانی باید انجام پذیرد از جمله این قواعد می توان به الصاق تک به کالا  یاد کرد همچنین  مواردی از  قبیل مرتب سازی کالا ها و سایر پارت چینی  استاندارد مورد بررسی کامل قرار گیرد و براساس سیاست های اجرایی دفتر مرکزی شرکت و  طبق منویات مدیر عامل محترم  شرکت  و رعایت دقیق مفاد دستورالعمل  ابلاغی باید نسبت به الزام و عدم التزام آن اقدام نمود. و  تاکید شد اولین فرصت طی بازگشت نامه مقام مدیر عامل محترم شرکت کروکی انبار های استان، مسئول  پی گیری فرآیند  انبار گردانی ، سرپرست گروه شمارش و تیم گروه شمارشگر در انبار گردانی به مدیریت امور مالی شرکت اعلام گردددر خاتمه پس از بحث تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده  و بارهنمود های مدیریت شرکت، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1-اجرای صحیح دستورالعمل تدوین شده مدیر عامل محترم شرکت و رعایت دقیق مفاد آن.

2-آقای مجید محمدی بعنوان ، مسئول پی گیری فرآیند انبار گردانی استان معرفی گردید.

3- آقای محمد رضا حسین  پور بعنوان سرپرست گروه شمارش معرفی گردید.

4- تیم گروه شمارش گر در بخش ماشین آلات( محمد رضا قاسمی و محمد خسروی)، در بخش بذر( نور علی ساوری و با با سلیمان کلته)، در بخش سم( حبیب حق نظری و ابراهیم مقسم) و در بخش کود( ابوالفضل شکی و پیمان کلته) معرفی گردیدند.

 اسامی حاضرین در جلسه

1-حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان؛

2- مجید محمدی، رئیس اداری و مالی شرکت؛

3-حمید رضا مقصودلو نژاد، عامل ذیحساب،مسئول مالی و حراست شرکت؛

4-امین جباره اصل، سرپرست اداره بازرگانی شرکت؛

5-غلامرضا ادیم، رئیس اداره بذر و نهال و  حوزه مدیریت ( دبیر جلسه)؛

6-علی رضا اصغری، سرپرست امور اداری شرکت؛

7-محمد رضا حسین پور،  مسئول مجتمع انبار های شرکت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید