معرفی گروه شمارش گر انبار گردانی در گلستان

به  گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، 

در جلسه کارکروه تخصصی انبار گردانی که در تاریخ 98/11/21 برگزار شد   که  دربخش  ماشین  آلات  کشاورزی (آقایان محمد رضا قاسمی و محمد خسروی)، در بخش بذر( نور علی ساوری و بابا سلیمان کلته)، در بخش سم( حبیب حق نظری و ابراهیم مقسم) و در بخش کود( ابوالفضل شکی و پیمان کلته) حسین پور، شرکت  بعنوان گروه شمارش گر  انبارگردانی این استان معرفی گردیدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید