انبارگردانی

معرفی سرپرست گروه شمارش انبار گردانی در گلستان

به  گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، 

در جلسه کارکروه تخصصی انبار گردانی که در تاریخ 98/11/21 برگزار شد آقای محمد رضا حسین پور، سرپرست  مجتمع  انبار های شرکت  بعنوان مسئول گروه شمارش انبار  انبارگردانی این استان معرفی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید