تامین کود برای مزارع گندم و جو شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمان،

مدیر استان سمنان از تامین و توزیع کود کشاورزی پر مصرف مرد نیاز برای گندم و جو شهرستان گرمسار خبر داد،مهندس افضلی با اعلام این خبر افزود:

کود کشاورزی تامین شده برای مزارع گندم و جو شامل کودهای ازته و پتاسه بوده که توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تامین شده .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید