بازدید

بازدید کمتیه پایش از کارگزاری کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان آزادشهر گلستان

به  گزارش  روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،  

حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت  ازبازدید کمیته پایش مواد از کارگزاری کود عجم نوروزی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان خبرداد در این بازدید، موجودی کود، فاکتور خرید و قیمت فروش کنترل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید