بازدید

بازدید پایش کودی در شهرستان گرگان گلستان

به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، 

حمید هزار جریبی  مدیر  شرکت  با اعلام  این خبر گفت :بازدید مشترک ستاد پایش کودی شهرستان گرگان با حضور نماینده تعزیرات اداره صنعت معدن و تجارت، نماینده حراست و تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرگان از حوزه تحت پوشش این شهرستان و نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه جهت بررسی و درصد گیری از عناصر و اعمال قانون به متخلفین این حوزه در خصوص خرید و یا فروش کودهای یارانه دار انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید