تامین و تدارکات کود مورد نیاز باغات میوه شهرستان شاهرود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان به نقل از آقای رضایی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فرمودند:

امسال بیش از 380 هکتار از اراضی باغی شهرستان دامغان که به کشت انواع میوه ها از جمله، انگور، سیب، و زرد آلو اختصاص یافته که کود مورد نیاز این محصولات توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمان توزیع گردیده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید