بازدید گروه پایش از کارگزاران استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

بازدید گروه پایش از کارگزاران شهرستان بوشهر و گناوه در 23 بهمن ماه سال جاری در جهت اجرای سیاست های شرکت از جمله :

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2- ثبت اطلاعات بهره بردار به هنگام دریافت کود  در سیستم هوشمند توسط کارگزار

3- نظارت بر قیمت فروش کودهای یارانه ای

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید