مناقصه خرید کود سولفات پتاسیم گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

درجهت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ، مناقصه خرید مقدار 20000 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 10 اسفندماه سال جاری است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید