به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی:

جلسه ی ماشین آلات و ادوات کشاورزی

جلسات متعددی در جهت توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با کارشناسان استان برگزارگردیده و امید است که بتوان با به کارگیری تمامی امکانات و ظرفیت ها ی فنی وتخصصی در این امرشاهد پیشرفت در امور باشیم. در ادامه پی گیری های مربوطه جلسه دیگری برای بررسی قرارداد وکالت درتوزیع ماشین الات و ادوات کشاورزی و مذاکره با تولیدکنندگان ماشین آلات استان مرکزی و هماهنگی فروش آنها با حضورآقای مهندس موسوی مدیر شرکت و مهندس خاکی کارشناس مجری طرح ماشین های کشاورزی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مدیربازاریابی و فروش شرکت کمباین سازی دکتر یوسفی و مدیر عامل شرکت تعاونی پیشرو سازان اراک (اگرو ماشین) مهندس حسن بیگی برگزارگردید و پیرامون مباحث مرتبط با بازرگانی و فروش ماشین آلات و ادوات کشاورزی به صورت وکالتی بحث و تبادل نظر شد و دراین زمینه مقررگردید ماشین آلات و ادوات تولیدی شرکت های مزبور بعد از تایید نهایی و عقد قرارداد به صورت وکالتی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فروخته شود. همچنین در ادامه این نشست از بخش های مختلف کارخانه تولیدی شرکت اگرو ماشین بازدید به عمل آمد 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید