توزیع 20تن کود کلرور پتاسیم از طریق تعاونی روستایی در شهرستان سیمرغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 20تن کود کشاورزی از نوع کلرور پتاسیم در شهرستان سیمرغ در 10 ماهه سال جاری  از طریق کارگزاری تعاونی روستایی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق یک کارگزار توزیع  تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان سیمرغ توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید