بازدید از انبار استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از انبار مرکزی استان سمنان بازدید بعمل آورده و نکات زیر به انبار داران توضیح داده شد:

1- تذکر در خصوص نظافت محیط انبار

2- تذکر در خصوص چیدمان محیط انبار

3- توضیح در خصوص عدم فروش مستقیم از انبار 

4- آموزش در خصوص نحوه صحیح نمونه برداری

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید