اطلاع رسانی مناقصه کود سولفات پتاسیم به تولیدکنندگان داخل استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از اطلاع رسانی مناقصه خرید کود سولفات پتاسیم به تولیدکنندگان داخل استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: در راستای اعلام مدیریت بازرگانی داخلی به منظور خرید کود شـیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله به مقدار  20 هزار تن از تولیدکننـدگان داخلی از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اي بنحو مقتضـی به متقاضیان و تولیدکنندگان نهـاده هاي کشاورزي برای دریافت اسـناد مناقصه اطلاع رسانی گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید