ارسال قطعات منفصله دستگاه های آبیاری تحت فشار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ادامه ارسال قطعات منفصله دستگاه های آبیاری تحت فشار

به مجتمع شیمیایی آبیک خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود:  عملیات انتقال و ارسال قطعات منفصله دستگاه های آبیاری تحت فشار به مقصد مجتمع شیمیایی آبیک همچنان ادامه دارد و تا کنون 10 دستگاه تریلر این قطعات را منتقل نموده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید