برگزاری جلسه با کارگزاران شهرستان ارومیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز دوشنبه 21 بهمن ماه 98، جلسه کارگزاران شهرستان ارومیه با حضور سرپرست محترم آقای مهندس علیرضا قربانی، معاون اداری مالی بازرگانی، معاون فنی تولیدی، کارشناس گروه پایش، مسئول باشگاه کشاورزان و 17 نفر از کارگزاران و مدیران اتحادیه های تعاونی شهرستان در محل سالن اجتماعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید