جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور مسائل مربوط به واحد تولید و سایر موضوعات مطروحه ، جلسه ای با حضور مدیر، معاون مالی اداری ، معاون بازرگانی  و مسئول حراست مجتمع شیمیائی آبیک در روز دوشنبه 21 بهمن ماه 98 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید