بارگیری و حمل شاسی دستگاه آبیاری بارانی سری سوم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور نگهداری شاسی های دستگاه آبیاری بارانی در انبارهای مجتمع شیمیائی آبیک، انتقال آنها توسط کامیون تریلر از شعبه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرزبه مجتمع در روز دوشنبه21 بهمن ماه 98 انجام گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید