به گزارش روابط عمومی استان تهران:

گزارش عملیات خرید بذور اصلاح شده گندم و جو

آغاز خرید بذور اصلاح شده گندم و جو توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

عملیات برداشت و خریداری بذور اصلاح شده گندم و جو توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با خریداری حدود  247 تن بذور گندم و جو از مناطق مختلف استان آغاز شد که با توجه به برنامه بذر استان در سال جاری جمعاً حدود 2700 تن گندم و 1000 تن جو در هفت رقم و سه طبقه بذری گواهی شده ، مادری و پرورشی 3 می باشد ، خریداری خواهد شد و پیش بینی میشود تا پایان تیر ماه ادامه یابد . شایان ذکر است که این مدیریت با اعمال نظارت مستمر و دقیق بر عملیات کاشت و داشت و برداشت مزارع و ارتقاء سیستم دستگاههای بوجاری نهایت تلاش خود را در جهت حصول حداکثر کیفیت بذر تولید شده به عمل آورد.

 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید