گزارش مصور اتمام عملیات خرید گندم بذری از مزارع تکثیری هرمزگان

عملیات خرید گندم بذری در شهرستان حاجی آباد این استان که در تاریخ 15/02/97 شروع شده بود با خرید بذر به میزان ذیل ، در تاریخ 17/03/97 به اتمام رسید.

-گندم بذری طبقه گواهی شده           832780 کیلوگرم

-گندم بذری طبقه مادری                         80830 کیلوگرم

-گندم بذری طبقه پرورشی                          6300 کیلوگرم

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید