برنامه نظام کنترل و تضمین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای اجرای برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی یارانه ای، همکاران فنی درتاریخ 20بهمن1398، به چند کارگزاری در شهرستان کازرون مراجعه و ضمن بررسی دفتر کار و لیست توزیع کود وکنترل اسناد و مدارک نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید