گزارش بازدید دوره ای کارگزاران استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

در تاریخ 15 بهمن ماه ، کارشناس واحد فنی و کنترل کیفی این مدیریت  از کارگزاری توزیع کود آبسالان دشت آشکارا در شهرستان حاجی آباد بازدید نموده و تذکرات لازم در خصوص رعایت قیمت های مصوب کودهای غیر یارانه ای شرکت ، اعلام وصول به موقع و ثبت فروش در دفاتر مخصوص حواله ها ، انبارداری و چیدمان مناسب ، نظافت انبار و توزیع کود طبق دستورالعمل های شرکت و با حواله های مدیریتهای جهاد کشاورزی ، داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید