شرکت مدیر مالی استان گیلان در جلسه مجمع عمومی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان ازحضور مدیر مالی استان در جلسه مجمع عمومی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی استان در راستای تاکید انجام ثبت رسید حواله کشاورز توسط شبکه تعاون روستائی که در این ضمینه عملکرد قابل قبولی ارائه نداده، خبر داد.

محمدی با بیان اینکه در این جلسه سرکار خانم کمایی به نمایندگی از مدیر استان اهمیت و ضرورت پایش سیستمی و توزیع هدفمند کود به بهربرداران بخش های مختلف کشاورزی را به مدیران اتحادیه های استانی و شهرستان های گیلان بیان کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید