بازدید از کارخانه نیترات پتاسیم، استان چهارمحال و بختیاری

در تاریخ 96/3/5 از کارخانه نگین صنعت این استان واقع در ناحیه صنعتی شهرکرد، تولید کننده کود شیمیایی نیترات پتاسیم بازدید به عمل آمد. لازم به ذکر است ظرفیت تولید کارخانه مذکور8400 تن درسال می باشد که بیشتر مصرف صنعتی دارد.

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید