به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

تحویل سایت بوجاری استان البرز به تهران جهت خریدوفرآوری بذورگندم و جو

با عنایت به هماهنگی صورت گرفته همانند سنوات گذشته سایت بوجاری  مستقر در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،‌ به منظور خرید و بوجاری بذور گندم و جو مورد تعهد سال زراعی استان تهران در اختیار آن مدیریت قرار گرفته و عملیات خرید بذور جو آغاز گردید .

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید