به گزارش روابط عمومی استان البرز:

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه واگذاری و امورخدماتی

مورخ 97/3/13 جلسه بازگشایی پاکات مناقصه واگذاری امور خدماتی استان البرز  با حضور اعضای کمیسیون معاملات استان و نماینده یکی از شرکت کنندگان در محل دفتر مدیریت استان البرز برگزار و نهایتاً‌ برنده مناقصه مشخص گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید