توزیع کود سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: مقدار 20 تن کود سولفات پتاسیم در دیماه سال جاری در شهرستان قاین از طریق کارگزاران تحت پوشش شرکت در بین کشاورزان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید