تغذیه مناسب گیاه

تغذیه مناسب گیاه از سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت ازبرگزاری کارگاه آموزشی اهمیت تغذیه گیاهی گندم و کلزا در محل مرکز جهادکشاورزی حومه شهرستان کردکوی خبرداد در این کارگاه که با حضور با رئیس اداره ترویج، رئیس مرکز و جمعی از کارشناسان و کشاورزان و کارگزاران شهرستانهای کردکوی و بندرگز برگزار شد.در این کارگاه عبداللهی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی درباره زمان های مناسب کوددهی، روش های تغذیه گیاهی، نقش عناصر ریزمغذی،اهمیت کودهای زیستی توضیحاتی ارائه کردند. در پایان به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد. مدیر  شرکت خدماتد حمایتی کشاورزی استان گلستان در ادامه افزود: کشاورزان شهرستان کردکوی می توانند جهت  تغذیه مناسب گیاه  می توانند کود مورد نیاز خود را از سبد کودی این  شرکت در قالب عقد تفاهم نامه با شرکت های تولید کننده تامین نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید