آموزش ثبت و رسید حواله ها و ..(سیستم توزیع هوشمند)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

 مهندس محمد شهیاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان اظهار داشت :

با توجه به صدور پروانه کارگزاری(عامل توزیع ) جدید به دو نفر در شهرستان قروه آموزش حضوری و عملی در خصوص نحوه ثبت حواله های فروش به کشاورزان و ثبت و رسید بارنامه ها در سیستم  توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی، چگونگی تکمیل فرم های پایش و ... برای کارگزاران جدید به انجام رسید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید