نمونه برداری در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

نمونه برداری از چند محموله کود وارداتی سوپر فسفات تریپل در انبارمرکزی استان سمنان انجام شده و جهت آنالیز به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی واقع در کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید