سهم شهرستان آبدانان از کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام خرید وتوزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان  شهرستان آبدانان را مقدار 2199 تن اعلام کرد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : از این مقدار کود توزیع شده در شهرستان آبدانان مقدار 427 تن کودشیمیایی از نوع سوپرفسفات تریپل بوده است .

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان آبدانان از شهرهای حوزه شرقی  استان ایلام بوده که دارای 4 کارگزار می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید