به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه واگذاری امور خدماتی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

جلسه بازگشایی پاکات  مناقصه واگذاری امور خدماتی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در روز یکشنبه مورخ 97/2/6 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات و کارشناسان مربوطه استان در دفتر این مدیریت برگزار شد.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید