روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز :

برگزاری جلسه هم اندیشی با کارگزاران استان البرز و معرفی سبد کودی غیر یارانه ای شرکت

.

    در مورخ 97/3/7 جلسه ی با حضور کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان البرز ، مدیریت و همکاران استان تشکیل گردید . در این جلسه ضمن معرفی مجدد 38 قلم کودهای غیریارانه ای قابل تامین توسط شرکت خدمات حمایتی ، خواستار تلاش هر چه بیشتر از کارگزاران استان برای جذب کودهای فوق گردید .

     همچنین مدیریت استان بر جدی گرفتن پایش کودی و نظارت های ادواری و ماهیانه توسط کمیته نمونه برداری تاکید گردید .

     نهایتاً جلسه با استماع نظرات کارگزاران و بررسی مسائل و مشکلات آنان جمع بندی و خاتمه یافت .     

.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید