برگزاری مناقصه های خرید سوپر فسفات ساده گرانوله و خرید دونوع کود سولفات پتاسیم گرانوله و سولفات پتاسیم پودری

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:

مناقصه های خرید سوپر فسفات  ساده گرانوله به مقدار 50 هزاز تن در تاریخ 97/3/5 و خرید دونوع کود سولفات پتاسیم گرانوله به مقدار 40 هزار تن و سولفات پتاسیم پودری به مقدار 10 هزار تن در تاریخ 97/3/6درستاد شرکت برگزار کردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید