برگزاری کلاس آموزش سیستم منابع انسانی

به گزارش مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:

کلاس آموزش سیستم منابع انسانی درروز دوشنبه  تاریخ 97/03/07 ساعت 10  در استان تهران برگزار میگردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید